Tagets

Tagetes (afrikaantjes) worden ingezaaid voor intensieve bestrijding van de wortellesieaaltjes, Pratylenchuas penetrans. De aaltjesdodende werking ontstaat door het vrijkomen van zuurstofradicalen in de wortels na binnendringen van de aaltjes. Om een effectieve bestrijding te halen dient het gewas wel minimaal 4-5 maanden op het land te staan. Tagets wordt dan ook meestal als tussengewas gezaaid. Een geslaagde teelt zorgt voor de maximale bestrijding van het wortellesieaaltje en heeft een positief meerjarig effect op de vervolgteelten.

Het optimale zaaitijdstip is juni-juli. Te vroeg zaaien wordt niet geadviseerd i.v.m. problemen ongewenst onkruid. Tevens is Tagets gevoelig voor vorst. Een start N-gift van 70 kg/ha is wel een must voor geslaagde teelt.

Ps. Indien er geen mogelijkheid is om Tagets voor 4-5 maanden op het land te laten staan is Japanse haver evt. een alternatief.