Tussen- en nagewassen

Zaai een groenbemester op tijd!

Voor het laten slagen van een groenbemester is het van belang dat deze op tijd wordt gezaaid. Het liefst zo snel mogelijk na het hoofdgewas. Hoe verder je in het najaar komt des te minder worden de groeiomstandigheden, maar ook het effect van de groenbemester op o.a. de bestrijding van aaltjes neemt af. Daarnaast zal er minder organische stof productie en
bodemverbetering zijn. De dagen worden korter en de (bodem)temperatuur wordt lager. Direct zaaien na de hoofdoogst geeft de beste kans van slagen. Veel groenbemesters zijn ook geschikt als onderzaai vanggewas (= eco-regeling GLB). Informeer goed welke producten geschikt te zijn om toe te passen als onderzaai en wat de GLB regels hiervoor zijn.

Door groenbemesters op tijd te zaaien kan er veel massa worden ontwikkeld, blad en wortels, en het gewas kan meer stikstof vastleggen. Zorg daarom voor een goede vlotte start door aandacht te besteden aan het zaaibed en het zaaien. Een kleine stikstofgift versnelt de beginontwikkeling en zorgt voor meer organische stof productie.

Groenbemesters en aaltjes
De keuze voor de juiste groenbemester is niet zomaar gemaakt. Aaltjes reageren op elke groenbemester weer anders. Het ene aaltje wordt bestreden, maar de andere neemt explosief toe. Het maken van de juiste keuze is niet gemakkelijk. In het aaltjesschema wordt aangegeven hoe de meest voorkomende groenbemesters reageren op de in de bodem voorkomende aaltjes.

Vanggewas
Een vanggewas is een groenbemester dat na een hoofdgewas geteeld wordt met de bedoeling uitspoeling van meststoffen, vooral nitraat, in het najaar en de winter te voorkomen. Vanggewassen zorgen tevens voor organische stof productie enverbetering van de bodemstructuur.