Sport en recreatie

Nederland is in totaal ca. 10.000 sportvelden rijk. Op natuurgrasvelden is voetbal veruit de meest beoefende sport. Wekelijks maken miljoenen mensen direct of indirect gebruik van de sportaccommodaties. Naast een goede gezondheid, levert sporten ook een waardevolle bijdrage op sociaal en maatschappelijk vlak. Het is dan ook belangrijk dat de gebruikers kunnen beschikken over een kwalitatieve hoogwaardige grasmat.

Het feit dat de meeste veldsporten in de wintermaanden beoefend worden, maakt het onderhoud van sportvelden niet tot een eenvoudige opgave. Immers het grootonderhoud speelt zich af in de zomermaanden welke voor een goede grasgroei vaak te warm zijn. De sportveldbeheerder heeft dus een uitdagende klus.

Parken, speelweiden, trapveldjes en campings worden met name in zomermaanden gebruikt. Vanwege het steeds intensievere gebruik van deze objecten is ook hier het onderhoud een enorme uitdaging.