GP WinterGroen Crucifeer

GP Wintergroen Crucifeer is een mengsel van bladrammenas en gele mosterd. Het wordt vooral gebruikt om na de mais te worden ingezet als vanggewas maar kan tevens worden ingezet als GLB vergroeningsmengsel. GP WinterGroen Crucifeer moet wel op tijd worden gezaaid. Advies is om na half september dit mengsel niet meer te zaaien. Na uitzaai zal de bodem snel worden bedekt en zullen de mineralen worden vastgelegd. Het gewas zal zich niet massaal ontwikkelen. Na een goede nachtvorst sterft het gewas gemakkelijk af. In het voorjaar is het vanggewas dan ook makkelijk onder te werken zonder dat het hoeft te worden doodgespoten. In veel gevallen is er geen extra bewerking nodig voor het onderwerken van het gewas. De drijfmest kan zo geïnjecteerd worden. Indien er toch opslag voorkomt in het volggewas is deze zeer gemakkelijk te bestrijden.

Eigenschappen GP WinterGroen Crucifeer:

  • Snelle kieming
  • Snelle bodembedekking
  • Vorstgevoelig
  • Voorkomt verlies van mineralen
  • Verhoogt organische stofgehalte van de bodem
  • Verlaagt schimmeldruk in de grond (Rhizoctonia)
  • Van alle nagewassen is WinterGroen Crucifeer de beste voor verlaging van de aaltjesdruk

Meer informatie: GP WinterGroen Crucifeer