GP VangGras

Speciaal voor de inzaai bij maïs is GP VangGras ontwikkeld. GP VangGras is uitstekend geschikt voor onderzaai en voor zaaien na de (mais)oogst Het staat garant voor een supersnelle kieming en bodembedekking waardoor mineralen beter worden vastgehouden in de bouwvoor.
GP VangGras bestaat uit twee grassoorten: Westerwolds- en Italiaans raaigras. Belangrijke eigenschappen van deze soorten zijn een snelle kieming en vestiging na de uitzaai.

Eigenschappen GP VangGras:

  • Snellere kieming
  • Snelle bodembedekking
  • Goede doorworteling (eff. Org. Stof)
  • Lage kosten per ha
  • Hoge bijdrage aan effectieve organische stof gehalte (humus) in de bodem
  • Weinig kans op aar-/zaadvorming
  • Geschikt voor onderzaai
  • Kan laat gezaaid worden
  • Kan breedwerpig gezaaid worden
  • Goede N opname en conservering

Meer informatie: GP VangGras