Uien

Uienteelt, nu en in de toekomst

De uien markt is sterk in beweging:
Daar waar vroeger uien op één teeltwijze werden geproduceerd, onafhankelijk van de eindbestemming is er op dit moment een beweging gaande dat uien meer een meer geteeld gaan worden voor een specifiek marktsegment (bijv. verwerking, droge stof, directe consumptie, export).

Dit heeft tot gevolg dat de uienteelt zich sterker zal specialiseren hetgeen ook nog meer ondernemers-schap zal gaan vereisen.

De schaalvergroting op de primaire bedrijven vereist een hoogwaardig kennisniveau van de ondernemers, waarbij de teelt maximaal gemechaniseerd moet zijn en het aantal teelthandelingen zoveel mogelijk beperkt moet worden (arbeid en kosten). Aangezien de uienteelt ook internationaal zich steeds verder ontwikkelt en Nederland een exporterend uienland is, is het een vereiste dat de Nederlandse uienteelt zich verder ontwikkelt om internationaal in een toppositie mee te blijven lopen.

Ketenintegratie vindt ook in de uienteelt steeds verder ingang. Bij het ontstaan van verder gespecialiseerde afzetmarkten en daaraan gekoppelde teeltwijzen is verdere ketensamenwerking een logisch gevolg. Dit biedt zeker kansen, mits er continu wordt gewerkt aan optimalisatie van teelt, verwerking en vermarkting.

(Bron: Uien Innovatie en Kenniscentrum)