TerraLife SolaRigol TR

Biologische bodemverbetering door specifieke plantensoorten als Tillage Rammenas en vlas. Deze soorten zijn door hun specifieke wortelgroei in staat bodemlagen te doorgronden en verbeteren de infiltratiecapaciteit.

  • De andere plantensoorten in het mengsel dienen voor een snelle bedekking en intensieve doorworteling
  • Naast een goede beworteling ook een flinke bovengrondse biomassa
  • Vlinderbloemigen zorgen voor stikstof-productie, goede humusopbouw en mineralenbinding. Wikken stimuleren bovendien anti-pathogene bodembacteriën. Vlas verbetert de beschikbaarheid van silicium
  • Past o.a. voor aardappelteelt maar ook als akkerrand

(Bron: DSV Zaden Nederland)

 

TERRALIFE SOLARIGOL TR
Mengsel bestaat uit: vlas, Japanse haver, niger, zomerwikken, alexandrijnse klaver, bladrammenas Deeptill TR, deder, erwten, Perzische klaver
Doel: bodemverbetering, organische stof productie
Specifieke eigenschappen: Snelle bodembedekking en intensieve beworteling, akkerrand
Zaaitijdstip: mei tot september
Zaaizaadhoeveelheid: 30 – 40 kg per ha