TerraLife Betamaxx TR

TerraLife® BetaMaxx TR is ontwikkeld vóór de teelt van suikerbieten en past op bodems met voldoende hoge pH. De diepwortelende Deeptill TR bladrammenas vriest ’s winters kapot en laat zuurstof in de bodem toe, waardoor de bodem in het voorjaar sneller opwarmt. Eerder zaaien is daardoor goed mogelijk!

  • Past zeer goed na een vroegruimend gewas
  • Geschikt op bedrijven die mulchen en directzaai van bieten toepassen in het voorjaar
  • Met Deeptill TR bladrammenas om een lichte ploegzool te doorgronden en zuurstof in de bodem te brengen
  • Activeert het bodemleven
  • Indien percelen besmet zijn met bietencystenaaltjes kies dan voor
  • GP Bladrammenas Multiresistent GLB
  • GP Bladrammenas GLB
  • GP Gele mosterd GLB

 

TERRALIFE BetaMaxx TR
Mengsel bestaat uit: alexandrijnse klaver, erwten, facelia, niger, Japanse haver, Ethiopische mosterd, zomerwikken, serradella, vlas, bladrammenas Deeptill TRDeeptill
Doel: bodemverbetering, organische stof productie, specifiek voor de teelt van suikerbieten
Specifieke eigenschappen: Snelle bodembedekking, stikstofvastlegging en intensieve beworteling
Zaaitijdstip: juli tot september
Zaaizaadhoeveelheid: 30 – 40 kg per ha