GP WinterGroen Proti

Stikstofvastlegging en eiwitproductie

De bodemkwaliteit wordt voor de teler een steeds belangrijker onderdeel van de bedrijfsvoering. De teler mag steeds minder bemesten of bestrijdingen uitvoeren, daarnaast zijn er door klimaatveranderingen vaker perioden met droogte of juist wateroverlast. Goede, gezonde bodems kunnen deze problemen (deels) opvangen.

GP WinterGroen Proti is een hoog kwalitatieve groenbemester/vanggewas die de kwaliteit van de bodem verbetert. Daarnaast is het tevens te gebruiken om in het voorjaar een snede hoogwaardig ruwvoer te oogsten.

Hoog kwalitatieve groenbemester/vanggewas
De combinatie van gewassen (mengteelt) zorgt ervoor dat er veel meer wortelmassa in de bodem ontstaat dan als er alleen individuele gewassen worden verbouwd. De verschillende gewassen stimuleren elkaar en door combinatie van verschillende groeiwijzen wordt dit nog eens versterkt. Dit geldt idem voor bovengrondse massa. WinterGroen Proti kan hierdoor meer stikstof vastleggen. De bodemstructuur wordt sterk verbeterd waardoor de bodem beter doorlatend is en er minder wateroverlast kan ontstaan. Meer organische massa wordt geproduceerd, dit verbeterd de organische stofgehalte van de bodem en zorgt weer voor betere droogte tolerantie en waterdoorlatendheid van de bodem. Tenslotte komt dit ook weer ten goede van het bodemleven.

Hoogwaardig ruwvoer
WinterGroen Proti is een zeer goed vanggewas na mais, maar kan in het voorjaar ook geoogst worden. De combinatie van gewassen zorgt ervoor dat er bovengronds veel massa groeit. Dit resulteert in een hoge drogestof productie. De vlinderbloemige gewassen (erwten en wikken) verhogen daarnaast het eiwitgehalte van de drogestof. Wintergroen Proti is bij uitstek geschikt om vroeg in het voorjaar ruwvoer te oogsten met een hoog eiwitgehalte.

Samenstelling WinterGroen Proti:

58% Triticale
12% Winter Haver
20% Winter voedererwten
7% Franse wikken
3% Winter wikken

Eigenschappen WinterGroen Proti:

 • N-vastlegging na mais
 • Organische stof productie
 • Verbetering bodemstructuur
  o Minder droogte gevoelig
  o Betere vocht doorlatendheid
 • Verbeterd het bodemleven
 • Droogt grond minder uit als tussengewas voor mais dan Italiaans raaigras
 • Oogst van ruwvoer, eind april > begin mei
  o Hoge drogestof opbrengst
  o Hoge VEM
  o Hoog eiwitgehalte
  o Top in ruweiwitproductie

Teelt WinterGroen Proti:

 • Inzaai als groenbemester > tot 1 december
 • Inzaai als GLB vergroeningsgewas voor 15 oktober
 • Inzaai vanggewas/ruwvoerteelt na snijmais > voor 1 oktober
 • Inzaai vanggewas/ruwvoerteelt na MKS/CCM of korrelmais > voor 1 november
 • 65 > 75 kg per ha, groenbemester / vanggewas
  o Onderwerken maart >begin april
 • 130 kg per ha, ruwvoerproductie
  o N > gift voorjaar
  o Oogst eind april > begin mei

Leaflet GP Wintergroen Proti 2021 (PDF 6 MB)