Agrowin

Agrowin BV is een groothandel die zich heeft toegelegd op de handel, advisering en verkoop van gewasbeschermingsmiddelen, zaaizaden, meststoffen, allerhande benodigdheden voor de land- en tuinbouw, boomkwekerij en openbaargroen. Ook zijn we actief in de detailhandel gericht op het buitenleven.

Agrowin BV is ontstaan in 1989 vanuit een fusie van twee particuliere handelsondernemingen in Winterswijk. In 1992 is er door de overname van het oostelijke deel van Agrarische Unie Vulcaan ook een vestiging in Goor bij gekomen.

Agrowin BV is werkzaam met 16 medewerkers, waarvan 8 in de buitendienst. Wij zijn specialisten op het gebied van gewasbeschermingsmiddelen, teeltbegeleiding, bemesting, en we helpen u graag bij de beste keuze van uw zaaizaden. De uitdaging van het Agrowin team is om samen met u, tot het beste resultaat te komen.

agrowin