Winterrogge

Winterogge kan als groenbemester, voedergewas (bladrogge) en/of voor bodembedekking worden geteeld. Winterrogge kan laat worden gezaaid en is niet vorstgevoelig.

Eigenschappen winterrogge:

  • Snelle bodembedekking
  • Goede doorworteling (eff. Org. Stof)
  • Weinig kans op aar-/zaadvorming
  • Kan laat gezaaid worden
  • Kan breedwerpig gezaaid worden
  • Geen startgift nodig na maïsteelt
  • Goede N opname en conservering

 

WINTERROGGE
Doel: stikstof vastlegging, organische stof productie, bodemverbetering
Specifieke eigenschappen: voor late zaai, winterhard, veel organische stof productie
Zaaitijdstip: september – eind november
Zaaizaadhoeveelheid: 75 – 100 kg per ha