Bufferstroken & Akkerranden

Bufferstroken

Vanaf 2023 is het voor het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) en de mestwetgeving verplicht om bufferstroken langsalle waterlopen te hebben. Op een bufferstrook mag geen (kunst)mest of gewasbeschermingsmiddelen worden gebruikt.

Bufferstrook als eco-activiteit
In het GLB kan meegedaan worden met de eco-regeling. Daarvoor voert u eco-activiteiten uit. In 2023 mogen bijna alle eco-activiteiten overlappen met bufferstroken. Alleen de eco-activiteit Groene braak mag u niet uitvoeren op een bufferstrook. Er zijn 2 eco-activiteiten die moeten overlappen met een bufferstrook. Dit zijn Bufferstrook met kruiden langs bouwland of blijvende teelt en Bufferstrook met kruiden langs grasland. De strook met kruiden mag breder zijn dan de verplichte bufferstrook.

Bufferstrook als niet-productief bouwland
Agrariërs die meedoen met de eco-activiteit groene braak en/of bufferstrook met kruiden moeten 4% van hun bouwland niet-productief laten. Dat is een van de normen in de conditionaliteiten. Er kan niet-productief bouwland ingevuld worden met bijvoorbeeld bufferstroken die niet worden beweid, gemaaid of geoogst.

Bron: www.rvo.nl

GP Kruiden-Klaver
GP Akkerranden

Akkeranden
Akkerranden (kruidenrijk) en bloemstroken zijn randen met kruiden en bloemen langs een perceel. Ze bestaan in vele vormen en kunnen verschillende doelen dienen. Afhankelijk van het type akker, de omgeving en het doel kun er uit verschillende producten worden gekozen. Steeds meer boeren zien de voordelen van akkerranden: natuurlijke plaagbeheersing, gewasbestuiving, vergroten van biodiversiteit en verbetering van de waterkwaliteit.

GP Kruiden-Klaver
GP Akkerranden