Visie

GroeiPartners wil het meest gewaardeerde bedrijf in de Nederlandse Landbouwsector zijn, met betrekking tot zaaizaden en inkuilmiddelen.

Concreet betekent dit dat GroeiPartners zich nadrukkelijk zal richten op zijn fundament: een platform zijn voor onze Partners en vanuit deze positie gericht aan de slag gaan met onderzoek en informatievoorziening naar de landbouwer.

Het delen van productkennis en ervaring, het signaleren van marktontwikkelingen maar ook wijzigingen in wet- en regelgeving maakt het mogelijk dat GroeiPartners:

  • Gerichter zal kunnen samenwerking met kwekers en leveranciers.
  • Producten aanbieden met maximaal rendement uit de teelt.
  • (Via de partners) de eindverbruiker sneller kan voorzien van actuele en deskundige informatie of oplossingen.