Sorghum

Sorghum is een tropisch graangewas dat van origine uit Afrika komt. Het staat bekend als een sober gewas met een lage behoefte aan water en nutriënten. Het gewas lijkt wel wat op mais, maar beide gewassen vullen elkaar aan met betrekking tot gebruikseigenschappen en ze worden dan ook wereldwijd naast elkaar geteeld. Sorghum heeft een aantal eigenschappen dat mogelijk ook perspectief biedt voor meer gematigde gebieden zoals Nederland. Het kan daardoor aanvullend zijn op de teelt van gras en mais op een melkveebedrijf, waarbij sorghum mais deels vervangt in het rantsoen.

Sorghum is een ruwvoergewas dat efficiënt met water en nutriënten omgaat. Bovendien verruimt sorghum de vruchtwisseling én neemt het veel stikstof op door zijn intensieve beworteling. Sorghum heeft warmte nodig tijdens de beginontwikkeling. Door te zaaien op een perceel dat goed opwarmt, voldoende wortelingsruimte heeft en onkruidvrij is wordt de basis voor een succesvolle teelt gelegd.