Agrea

uw allround partner

Agrea is de allround regionale partner voor de agrarische ondernemer in open teelten (akkerbouw, tuinbouw en fruitteelt) in Zuid-Oost Nederland. Agrea levert kennis, advies en een breed assortiment producten die haar klanten in staat stellen om het beste rendement te behalen.

Advies

Wij begeleiden de teelt van het gewas totdat het product is geoogst of afgezet. Hierbij hechten wij grote waarde aan een gedegen observatie en analyse in het veld. Vier pijlers staan centraal in onze werkwijze:

  • Bodem;
  • Gewas
  • Teelt;’

Wij zijn de allround partner: betrokken, deskundig en jaarrond dichtbij!

Assortiment

Ongeacht de teelt heeft Agrea de benodigde bedrijfsmiddelen in huis. Dit varieert van meststoffen tot gewasbeschermingsmiddelen; van zaden tot foliedoek; van biologie tot teeltbenodigdheden en gereedschap. Hiervoor werkt Agrea samen met (internationale) partners op het gebied van kennis en inkoop. Door deze samenwerking kunnen wij onze klanten altijd marktconforme prijzen aanbieden te samen met onze persoonlijke aanpak, kennisoverdracht én deskundig advies.