Luzerne

SMAKELIJK EN EIWITRIJK RUWVOER

Luzerne, meer eiwit van eigen land
Met luzerne produceer je meer eiwit van eigen land. Hierdoor ben je minder afhankelijk van (dure) aankoop van eiwitten en je brengt de kostprijs van de melk omlaag. Luzerne heeft een eiwitgehalte van 18% – 20%. Het is goed mogelijk om meer dan 3.000 kg ruw eiwit per hectare te oogsten. Luzerne levert daarmee meer eiwit dan elk ander voedergewas. Luzerne stimuleert tevens de pens door de goede structuur van het gewas.

Luzerne, besparing van stikstof
Luzerne is een stikstofbindend gewas en heeft daarom geen stikstofbemesting nodig. Luzerne bindt stikstof uit de lucht en geeft dit af aan de bodem. Hierdoor kan ongeveer 250 – 350 kg stikstof per hectare worden uitgespaard.

Luzerne, droogte tolerant
Luzerne kan, indien de PH in orde is en er geen storende lagen in de bodem aanwezig zijn, zeer diep wortelen. Door de diepe worteling verbetert de bodemstructuur en groeit de plant ook goed bij droge omstandigheden. Luzerne kan hierdoor in droge periodes nog steeds water uit de diepere bodemlagen halen. Luzerne vergroot hierdoor de opbrengstzekerheid van de ruwvoerproductie.

Luzerne, GLB ECO regeling
Luzerne telt mee in de nieuwe GLB ECO regelingen: meerjarige teelt, rustgewas, stikstofbindend gewas/ eiwitgewas, bodemgewas en vanggewas . Elke eco-activiteit heeft punten en waarden, ga voor meer info naar www.rvo.nl