Weidemengsels

Voor elk gebruiksdoel het juiste mengsel

Het belang voor een maximaal rendement wordt steeds belangrijker voor de veehouder om het bedrijf rendabel te houden. Meer gras per ha en een hogere kwaliteit is de basis voor succes. Belangrijk daarbij is om zo veel mogelijk ruwvoer zelf te telen, met als resultaat lagere voerkosten. Lagere voerkosten zorgen voor een beter rendement. Nieuwe ontwikkeling is om naast de maximale drogestofopbrengst per ha te kiezen voor mengsels met de maximale kg melk per ha. Deze mengsels zijn samengesteld met rassen die een hogere verteerbaarheid hebben gecombineerd met een hoger suikergehalte. Voorbeeld hiervan is het GP PERFECT MELK weidemengsel. Door de betere grasopname zal dit mengsel bijdragen aan een betere stikstofefficiëntie, minder uitstoot van ammoniak en methaan.

Het telen van eigen ruwvoer is goedkoper dan de aankoop van (duur) krachtvoer. Om de behoefte aan meer ruwvoer in te vullen is het belangrijk om de graslandpercelen in te zaaien met de beste weidemengsels. Voor de juiste keuze van het in te zaaien weidemengsel staat niet alleen de soort of het ras voorop, maar is het gebruiksdoel van het graslandperceel tevens van groot belang. Door goede afstemming van rassen- en mengselkeuze op het gebruiksdoel kan de productie, levensduur en kwaliteit van grasland sterk verbeterd worden.