GP Grasmix

GP Grasmix is een mengsels van westerwolds-, Italiaans-, en gekruist raaigras en heeft een zeer snelle beginontwikkeling en geef daardoor onkruiden weinig kans. Het mengsels heeft naast veel bovengrondse massa ook veel massa onder de grond door intensieve beworteling. De organische stof productie van GP Grasmix is dan ook zeer hoog. De diepe beworteling draagt tevens bij aan bodemverbetering (structuurverbetering).

GP Grasmix is tevens geschikt voor voederdoeleinden en kan in het 1e en 2e jaar veel drogestof produceren. In het voorjaar geeft dit mengsels vroeg en veel gras.

Meer informatie: GP Grasmix