Missie

Onze motivatie is “uw partner voor maximale groei” te zijn.

Voor onze aandeelhouders betekent dit dat wij zorgdragen voor een strategische inkoop, een efficiënte orderverwerking en het creëren van draagvlak ten behoeve van kennis -en productverbetering.

Naar de eindverbruiker, landbouwer en loonwerker,  vertaalt zich dit in:
 keuze uit producten van topkwaliteit in combinatie met een gedegen, onafhankelijk advies, aangevuld met ondersteuning bij de teelt, bouwplan, voederadvies etc.

GroeiPartners hecht veel waarde aan “samenwerken”. Deze uitgangspositie maakt dat het bedrijf:

  • Een juiste inkooppositie creëert door internationaal te netwerken en actief betrokken te zijn bij ras- en zaaizaadonderzoeken.
  • De continuïteit waarborgt  door vroegtijdig toekomstgerichte afspraken te maken met leveranciers over de nieuwste en beste producten.
  • Probleemoplossend en vooruitstrevend handelt dankzij open kennis communicatie naar en tussen de aandeelhouders.

GroeiPartners gelooft in het succes van samenwerking en lange termijn visie voor de Nederlandse landbouwsector en wil hier graag een bijdrage aan leveren.