Aaltjes

Aaltjesschade in maïs
Schade ten gevolge van aaltjes in maïs treedt slechts in beperkte mate op. Wel speelt maïs een rol bij de vermeerdering van aaltjes die behoorlijke schade kunnen veroorzaken in gewassen die in rotatie met maïs worden geteeld.

Onderstaand de meest voorkomende aaltjes geslachten bij maïs:

Wortellesieaaltje (Pratylenchus)
Vrijlevend wortelaaltje van het geslacht Tylenchorhynchus
Havercyste-aaltje (Heterodera avenae)
Stengelaaltje (Ditylenchus dipsaci)
Vrijlevend wortelaaltje van het geslacht Trichodorus en Paratrichodorus
Maiswortelknobbelaaltje (Meloïdogyne chitwoodi)

Aaltjesvermeerdering op maïs
Maïs kan verschillende aaltjes vermeerderen die problemen kunnen veroorzaken in volggewassen. Of in de volggewassen schade ontstaat, hangt onder andere af van de mate waarin het aaltje aanwezig is. In de volgende tabel staat aangegeven welke aaltjes in staat zijn om zich te vermeerderen op maïs en welke volggewassen schade kunnen ondervinden.

 

Aaltjessoort Mate van vermeerdering op maïs Volggewassen waarin grote schade kan optreden Volggewassen waarin enige schade kan optreden
Vrijlevende wortelaaltjes matig suikerbieten, uien, aardappelen, koolzaad,
(Trichodorus spp en witlof, gladiolen prei en diverse koolsoorten
Paratrichodorus spp)
Maïswortelknobbelaaltje matig aardappelen, erwten, suikerbieten
(Meloïdogyne chitwoodi) waspeen, schorseneren
Wortellesieaaltje sterk waspeen, schorseneren, aardappelen, erwten,
(Pratylenchus penetrans) lelie, aardbeien, stamslabonen, tulpen
boomkwekerijgewassen dahlia’s, gladiolen
Stengelaaltje matig uien, luzerne, erwten, aardappelen, vlas,
(Ditylenchus dipsaci) tulpen suikerbieten, haver
Vrijlevende wortelaaltjes sterk
van het geslacht
Tylenchorhynchus

(Bron: Digitaal Handboek snijmaïs: Wageningen UR Livestock Research en het Praktijkonderzoek Plant & Omgeving)