Marktondersteuning

Om producten onder de aandacht te brengen, ondersteunt GroeiPartners zijn partners met promotionele activiteiten, gericht op de eindgebruiker. Daarnaast bieden de gezamenlijke demonstratievelden boeren en loonwerkers de kans om vroegtijdig kennis te maken met de nieuwste rassen en weidemengsels.

Verder is GroeiPartners actief op social media (Twitter en Facebook) en deze website om te voorzien in de laatste informatie en kennis omtrent de verschillende producten.