Inzaai na droogte

GP Seeds

De droogte van 2018 is de ergste droogte die ooit in Nederland is gemeten. Veel gewassen zullen hierdoor schade oplopen, schade aan grasland en geen productie, mislukte maisteelt.

Ondanks dat veel veehouders op dit moment voldoende voorraad aan ruwvoer hebben kan dit begin 2019 wel eens heel anders zijn. Wat is het advies voor de veehouders de komende weken.

Mais

Veel niet beregende maispercelen op zandgrond kunnen voor deel als verloren beschouwd worden en met name waar de mais later is gezaaid. De mais staat nu in volle bloei maar door de hitte en droogte zal zowel de bevruchting als vulling van de korrels geheel of voor een deel mislukken. Het gewas zal dus een slechte of geen kolf hebben. Omdat ook het gewas is verdroogd heeft het niet veel zin om dit gewas te laten staan als de kolf zich niet heeft ontwikkeld.

Als de omstandigheden het toelaten is advies deze mais te oogsten voordat het gewas totaal verdroogd is. Als er geen kolf in gewas aanwezig is moet gewas wel > 50% verdroogde bladeren hebben om te oogsten met voldoende hoge drogestof. Kuil deze mais in met andere mais of in aparte kuil (later mengen met gras over goede snijmais).

Zaai het vrijgekomen perceel weer z.s.m. in maar wacht eerst tot (voldoende) regen is gevallen.

Als op hetzelfde perceel volgend jaar weer mais wordt gezaaid kies dan voor:

  • GP Italiaans raaigras
  • GP WinterGroen Gras

Zaaiadvies is 40-45 kg per ha, indien er nog 1 of 2 maaisnedes geoogst zal worden, om extra ruwvoer te produceren. Voor alleen productie organische stof kan een wat lager zaaiadvies worden aangehouden.

Is het vrijgekomen perceel na de maisoogst bestemd voor nieuwe weide zaai dan één van de GP Perfect weidemengsels in, evt. aangevuld met klaver. Weides met klaver hebben dit jaar laten zien beter tegen de droogte te kunnen en houden het langer vol, zijn smakelijker en verhogen het eiwit gehalte van het gras.

Grasland

Veel graslanden zijn voor deel of in zijn geheel verdroogd. De productie staat stil en zal ook nog wel weken duren voordat dit weer op gang komt. Voor de veehouder is wel de vraag wat nu:

  • Zal de verdroogde weide weer kunnen herstellen
  • Hoe krijg ik de ruwvoerproductie straks weer op gang.

Om straks te controleren of de weide wel of niet dood is kan je een stuk zode uitsteken en deze daarna goed bevochtigen. Hou dit stuk zode de komende dagen vochtig en kijk of de wortels zich weer gaan ontwikkelen (witte puntjes) of in het verdorde gras weer groene puntjes zichtbaar worden. Is dit het geval dan kan de zode zich weer herstellen zo niet dan is kans groot dat het grasland dood is.

Indien het grasland niet dood is, maar de zode heeft toch een grote tik gekregen is het advies om deze door te zaaien met GP Perfect Doorzaai of GP Select doorzaai. Omdat grasland is verdord en het na de regen wel even zal duren voordat er weer grasgroei waarneembaar zal zijn, zal het resultaat van doorzaai maximaal zijn. Gebruik zodoende dan ook ruim voldoende zaaizaad 25 à 30 kg per ha.

Indien grasland dood is of kwalitatief ondermaats besluit dan om graslandvernieuwing toe te passen. Het scheurverbod van grasland gaat dit jaar pas in op 1 september maak hier dan ook gebruik van.

Om te zorgen dat je vanaf 2019 weer kwalitatief goed grasland hebt zaai dan de percelen in met één van de GP Perfect weidemengsels wel of niet tezamen met rode en/of witte klaver.

Voor meer informatie en advies neem contact op met één van de Partners van GroeiPartners