Inkuilmiddelen: de beste verzekering voor uw graskuil

De oogst voor de 1e grassnede zal binnenkort starten. Voor u als veehouder het belangrijkste ruwvoer voor uw koeien. Dit waardevolle product moet goed worden ingekuild om het straks in het najaar / winter te kunnen voeren. Daarnaast is het belangrijk om uw voerkosten zo laag mogelijk te houden en verliezen van ruwvoer zo veel mogelijk te beperken.
Verzeker uw kuil door gebruik te maken van inkuilmiddelen, onder alle omstandigheden, zodat de drogestof- en kwaliteitsverliezen tot een minimum worden beperkt.

Ieder jaar vraagt de veehouder zich weer af of er wel of niet een inkuilmiddel moet worden toegepast. Dit is een vraag die een veehouder zich niet meer zou moeten stellen, gebruik altijd een inkuilmiddel bij het inkuilen van het gras. Er zijn voldoende onderzoeken die hebben aangetoond dat gebruik van een inkuilmiddel altijd nodig is. Het is de beste verzekering voor uw graskuil omdat een inkuilmiddel:

  • Graskuilen snel stabiliseert
  • Zorgt voor een snelle pH daling van de kuil
  • Broei in de kuil voorkomt
  • Minder verlies van drogestof geeft
  • Minder kwaliteitsverlies geeft
  • Meer plaatsingsruimte biedt, m.b.t. aan- en afvoer binnen uw bedrijf, bij gebruik van de kringloopwijzer

De enige vraag die een veehouder zich moet stellen; wat zijn de oogstomstandigheden van het gras en welk inkuilmiddel past daar het beste bij? Het advies kan heel technisch worden m.b.t. allerlei bacteriën soorten en stammen, omzettingsprocessen, melkzuren, azijnzuren etc., het advies kan gebaseerd worden op de toepassing. De inkuilmiddelen welke hierna worden beschreven hebben aangetoond dat ze in de omstandigheden waarin ze worden toegepast de bovenstaande punten realiseren.

Een groot voordeel van de verzekering om inkuilmiddelen te gebruiken is dat de opbrengsten hoger zullen zijn dan de kosten van het inkuilmiddel.

toepassing

werking

Voor meer informatie ga naar: Inkuilmanagement