Herschrijf nu het landbouwbeleid voor het te laat is

Sinds de oorlog in Oekraïne is de wereld veranderd. Het is onmenselijk wat daar gebeurt en hopelijk stopt deze oorlog snel.

De gevolgen voor de landbouw en voedselvoorziening zijn al desastreus. Prijzen van producten rijzen de pan uit en er zal een groot tekort aan voedsel komen. De Nederlandse en Europese politiek moet nu snel handelen en het landbouwbeleid herschrijven

Geef de boeren de ruimte om zo veel en goed mogelijk voedsel te produceren. De boeren in Nederland staan wereldwijd aan de top. Op onze gronden kunnen zij op de meest efficiënte manier voedsel produceren. De hoogste opbrengsten met de laagste input. Alle deskundigen in de wereld zijn het hier mee eens.

Rutte wordt wakker en laat zien wat Nederland (Europa) nu kan doen voor de Europeanen. Wees trots op onze boeren.

Boeren voor miljarden uitkopen om je stikstof problemen op te lossen is nu niet verantwoord. De miljarden hebben we nodig om koopkracht voor de lage inkomens veilig te stellen en om de Oekraïense bevolking te steunen.

Toepassen van vergroening in de landbouw is nu zeer onverstandig. Elke vierkante meter moet nu gebruikt worden om voedsel te produceren. Het tekort aan granen, mais, zonnebloemen etc. uit Oekraïne lossen we hier niet mee op maar kunnen kunnen de pijn enigszins verzachten en zorgen dat er voor iedereen genoeg voedsel beschikbaar blijft. Ook voor de bevolking van Afrika. Het voorjaar breekt aan en al het zaaizaad wat beschikbaar is moet worden ingezet, op alle beschikbare gronden

Laat veehouder maximaal gebruik maken van de beschikbare drijfmest. Deze mest is op de bedrijven direct beschikbaar en kan op efficiënte manier worden ingezet. Laat de beperkingen op verantwoorde wijze los. Het verplichten om de mest elders af te zetten is sowieso milieutechnisch een slechte aanpak. Extra onnodig duur en milieu onvriendelijk transport. Daarnaast wordt er kunstmest aangekocht die met veel energie wordt geproduceerd, van ver weg moet komen en met wederom milieu onvriendelijk transport naar de boerenbedrijven wordt geleverd. Tenslotte is er ook nog een tekort aan kunstmest. Geef de veehouderij meer ruimte met de eigen drijfmest zodat er meer kunstmest beschikbaar blijft voor de akkerbouwer.

Tenslotte laat de veehouder naast ruwvoer ook zijn eigen krachtvoer verbouwen. de 80-20 regel voor gras/mais is achterhaald. De meeste veehouders hebben genoeg ruwvoer en hebben behoefte aan telen van eigen krachtvoer. Zelf MKS (maiskolvenschroot) verbouwen is goedkoop, efficiënt en goed voor het milieu. Het produceren en transporteren van krachtvoer is duur en zeer milieu onvriendelijk. Er zijn zeer lange transportlijnen, hoge transportkosten, en hoge energiekosten voor het produceren van krachtvoer. Daarnaast zal er een tekort aan granen komen die maximaal beschikbaar moet zijn voor de voedselvoorziening. Het telen van krachtvoer op eigen bedrijf is daarom veel efficiënter en milieuvriendelijker en bespaart het gebruik van granen in krachtvoer.

De politiek is nu aan het zet om op zeer korte termijn het landbouwbeleid te herschrijven. We kunnen nu nog bijsturen en deel van het ontstane probleem door de oorlog in Oekraïne opvangen. Niks doen of te laat reageren is geen optie. Het zaaimoment is nu en niet over een paar maanden.

Ruud Huijser

Directeur GroeiPartners B.V.