Doorzaaien van grasland

Voor behoudt van kwaliteit en opbrengst

Beoordeel het grasland nu en kijk of het nodig is om het grasland door te zaaien. Graspercelen met een open zode en minder dan 80% goede grassen, komen in aanmerking om te worden doorgezaaid. Het grasland doorzaaien, met speciale grasmengsels, zorgt ervoor dat er weer snel een goede zode ontstaat. De zode bevat na doorzaaien meer goede grassen, dit zorgt weer voor een hogere opbrengst en voederwaardekwaliteit van het grasland. De investering in het doorzaaien van grasland is zodoende snel terugverdient.

Het graszaad wat gebruikt wordt voor doorzaaien moet concurreren met de bestaande zode. Daarom is het belangrijk hiervoor een speciaal doorzaaimengsel te gebruiken. GP Perfect Doorzaai of GP Doorzaai bestaan uit 100% Engels raaigras. Het doorzaaimengsel kiemt bij de toenemende bodemtemperatuur zeer snel. Door gebruik te maken van vroege rassen zal het nieuwe gras zich snel tussen de “oude” grassen vestigen, zodat ze voldoende zijn ontwikkeld voor de eerste snede.

Let op: Het is aan te bevelen om bij een aandeel goede grassen lager dan 60% of het aandeel kweek van 20% of meer het perceel te scheuren en opnieuw in te zaaien.

Neem voor vragen en advies contact op met uw bedrijfsadviseur. Hij kan samen met u beoordelen wat u het beste kunt doen.