Beschadigingen en gebrekverschijnselen maïs

Naast aantasting door ziekten en plagen bestaat de mogelijkheid dat het gewas schade oploopt wegens extreme weersomstandigheden. Echter ook onkruidbestrijding of een tekort aan de juiste voeding in de bodem kan gevolgen hebben voor uw maïsteelt:

Beschadigingen
Mechanische onkruidbestrijding
Chemische onkruidbestrijding
Bemestingsschade
Hagelschade
Nachtvorstschade
Koude stress
Stormschade
Droogteschade
Uitstoeling
Vingerkolven/veelkolvigheid

Gebrekverschijnselen
Stikstofgebrek
Fosfaatgebrek
Kaligebrek
Magnesiumgebrek
Kalkgebrek
Mangaangebrek
Boriumgebrek

(Bron: Digitaal Handboek snijmaïs: Wageningen UR Livestock Research en het Praktijkonderzoek Plant & Omgeving)